Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

ECO
Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Μέτρηση Υγρασίας

Μέτρηση Υγρασίας

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Ανίχνευση GMO

Ανίχνευση GMO

Πρότυπα Αναλύσεων

Πρότυπα Αναλύσεων

Γρήγορα Test STRIP

Γρήγορα Test τύπου STRIP

STRIP Τεστ Ελέγχου Σπόρων AgraStrip®
ΠροϊόνΑνιχνευόμενη Πρωτεΐνη
AgraStrip® Cry2Ab SeedChekBt-Cry2Ab
AgraStrip® LL Cotton SeedChekPAT
AgraStrip® EPSPS SeedChekEPSPS (Event GA21)
AgraStrip® Cry1Ac SeedChekBt-Cry1Ac
AgraStrip® RUR-HS Comb SeedChekCP4 EPSPS
AgraStrip® PMI SeedChekPMI
AgraStrip® RUR SeedChekCP4 EPSPS
AgraStrip® Cry3Bb SeedChekBt-Cry3Bb
AgraStrip® Cry34Ab1 SeedChekBt-Cry34Ab1
AgraStrip® RUR-HS SeedChekCP4 EPSPS
AgraStrip® Triple Trait SeedChekCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ab, Bt-Cry3Bb
AgraStrip® Cry1F SeedChek (water extract) - cornBt-Cry1F
AgraStrip® Vip SeedChekVip3A
AgraStrip® Cry1Ab SeedChekBt-Cry1Ab
AgraStrip® Cry1F SeedChek (buffer extract) - cottonBt-Cry1F
AgraStrip® LL SeedChekPAT
AgraStrip® RUR Comb SeedChekCP4 EPSPS
AgraStrip® Btk SeedChekBt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac
AgraStrip® Btk Comb SeedChekBt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac
AgraStrip® BR SeedChekCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ac
AgraStrip® BR Comb SeedChekCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ac
AgraStrip® LL Comb SeedChekPAT
AgraStrip® B2R SeedChekCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac
AgraStrip® B2R Comb SeedChekCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac
AgraStrip® Triple Trait Comb SeedChekCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ab, Bt-Cry3Bb

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για περισσότερες πληροφορίες.

Novacel Hellas

Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

© 2016 - Novacel Hellas ΕΠΕ

Εξυπηρέτηση Πελατών: 22990 61000 | E-mail: info@novacel.gr | Τ.Κ. 19 010 - Καλύβια Θορικού, Αττική

Με σεβασμό προς το περιβάλλον