Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

ECO
Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Μέτρηση Υγρασίας

Μέτρηση Υγρασίας

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Ανίχνευση GMO

Ανίχνευση GMO

Πρότυπα Αναλύσεων

Πρότυπα Αναλύσεων

Πρότυπα Αναλύσεων

Πρότυπα Ανόργανων Αναλύσεων

 

Η εταιρεία Novacel Hellas, διαθέτει στην Ελληνική αγορά μία νέα, ολοκληρωμένη σειρά Αναλυτικών Προτύπων.

Επιλέξτε Κατηγορία


Παράλληλα με τα έτοιμα Πρότυπα που προσφέρουμε, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας Προσαρμοσμένων Προτύπων σύμφωνα με τις ακριβείς ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για περισσότερες πληροφορίες.

Novacel Hellas

Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

© 2016 - Novacel Hellas ΕΠΕ

Εξυπηρέτηση Πελατών: 22990 61000 | E-mail: info@novacel.gr | Τ.Κ. 19 010 - Καλύβια Θορικού, Αττική

Με σεβασμό προς το περιβάλλον