Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

ECO
Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Μέτρηση Υγρασίας

Μέτρηση Υγρασίας

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Ανίχνευση GMO

Ανίχνευση GMO

Πρότυπα Αναλύσεων

Πρότυπα Αναλύσεων

Πρότυπα Αγωγιμότητας

Πρότυπα Αγωγιμότητας

Conductivity Standards

Conductivity Standards for Wet Chemistry

CON10-25 10 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON10000-25 10,000 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON100-25 100 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON100000-25 100,000 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON1000-25 1000 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON1200-25 1200 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON1400-25 1400 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON1413-25 1413 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON1430-25 1430 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON147-25 147 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON2-25 2 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON500-25 500 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα που διαθέτουμε.

Novacel Hellas

Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

© 2016 - Novacel Hellas ΕΠΕ

Εξυπηρέτηση Πελατών: 22990 61000 | E-mail: info@novacel.gr | Τ.Κ. 19 010 - Καλύβια Θορικού, Αττική

Με σεβασμό προς το περιβάλλον