Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

ECO
Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Μέτρηση Υγρασίας

Μέτρηση Υγρασίας

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Ανίχνευση GMO

Ανίχνευση GMO

Πρότυπα Αναλύσεων

Πρότυπα Αναλύσεων

Υγρασιόμετρα για Βιοκαύσιμα

Υγρασιόμετρα για Βιοκαύσιμα

Μετρητές Υγρασίας για Βιοκαύσιμα: wood chips, barks, log wood, split logs, wood pellets, special pellets (thistle, straw, rape, Miscanthus…), wood shavings (beech, birch, oak, spruce, pine, poplar), corn cob.

Μετρητές Υγρασίας


humimeter® BM1
Humimeter BM1

humimeter BM1 for suppliers and operators of heating plants using biomass. Highly accurate moisture meter with automatic bulk density compensation for the quick determination of water content of wood chips, barks, wooden pellets, elephant grass, wood shavings and sawdust.humimeter® BM2
humimeter BM2

humimeter BM2 for suppliers and operator of heating plants using biomass. Highly accurate moisture meter with automatic bulk density compensation for the quick determination of water content of wood chips, barks, wooden pellets, elephant grass, wood shavings and sawdust.

In addition to all functions of the BM1, BM2 also provides: Online function for data transfer, integrated memory and printer connection, costumer calibration function for special products, PC interface, PC softwarehumimeter® BLL
humimeter BLL

Moisture meter with insertion probe for the determination of water content of wood chips with datalog. Optional: PC interface, software, datalink cable and printer, wooden case
FS-200 HT®
FS-200 HT

Wood chips moisture tester, portable and quick instrument for wood chips. Optimal quality control for storing wood chips. Depth of measuring max. 200mm, Measuring range: up to 35% water contentFS-180 HT®
FS-180 HT

Wood chips moisture tester, portable and quick instrument for wood chips. Optimal quality control for storing wood chips. Depth of measuring max. 180mm, Measuring range: up to 30% water contenthumimeter® BLW
humimeter BLW

Round timber moisture meter and split logs with ram-electrode. Measuring instrument for measurments with high water content and lage measuring depth. For heating plants using biomass or wood, suppliers of round timber and split logs. Measuring instrument for a quick moisture test of wood chips.humimeter® BL2
humimeter BL2

Universal biomass moisture meter. Applications: Measuring instrument with insertion probe for wood chips and ram electrode for round timber and split logs or special probes, for measuring round timber, split logs, wood chips, sawdust, pellets, hay and straw bales.humimeter® BP1
humimeter BP1

humimeter FL2 is a hay, straw and insulation moisture meter with customer calibration function.humimeter® BLO
humimeter BLO

humimeter BLO Online measuring system for the determination of water content of wood chips and other materials with adapted external sensorshumimeter® BLH
humimeter BLH

humimeter BLH moisture meter for shavings. Determination of water content by a 400 ml sample with sample temperature measurement for beech, birch, oak, spruce, pine, poplar.LabDry-Automatic System®
LabDry-Automatic System

LabDry-Automatic System for the determination of water contents. Simplifies the moisture measurement of extremely wet wood chips using an intelligent software solution.Wood Chips Moisture Transmitter®
Wood Chips Moisture Transmitter

Wood chips moisture meter for the determination of water content of wood chips of classes P16 to P45, in high temperature construction, + 5 to + 85°C.Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για περισσότερες πληροφορίες.

Novacel Hellas

Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

© 2016 - Novacel Hellas ΕΠΕ

Εξυπηρέτηση Πελατών: 22990 61000 | E-mail: info@novacel.gr | Τ.Κ. 19 010 - Καλύβια Θορικού, Αττική

Με σεβασμό προς το περιβάλλον