Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

ECO
Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Μέτρηση Υγρασίας

Μέτρηση Υγρασίας

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Ανίχνευση GMO

Ανίχνευση GMO

Πρότυπα Αναλύσεων

Πρότυπα Αναλύσεων

Υγρασιόμετρα για Κτίρια / Μπετόν

Υγρασιόμετρα για Κτίρια / Μπετόν

Υγρασιόμετρα για τη μέτρηση υγρασίας σε κτίρια και δάπεδα μπετόν.

Μετρητές Υγρασίας


B30 Beton - B30 Concrete floor moisture meter
B30 Concrete moisture meter

B30 Concrete floor moisture meter for construction materials with smooth surfaces. Quickly and highly accurate measurement using a nondestructive method. Small, handy, accurate, in-situ application possible wherever needed.humimeter GF1 building moisture meter
humimeter GF1

Professional building moisture meter for building moisture, air humidity, indoor climate, dew point, equilibrium moisture content, air and surface temperature and long term recording of climate data.The complete package contains a PC software for the archivation of data and graphic presentation of climate data.Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για περισσότερες πληροφορίες.

Novacel Hellas

Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

© 2016 - Novacel Hellas ΕΠΕ

Εξυπηρέτηση Πελατών: 22990 61000 | E-mail: info@novacel.gr | Τ.Κ. 19 010 - Καλύβια Θορικού, Αττική

Με σεβασμό προς το περιβάλλον