Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

ECO
Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Μέτρηση Υγρασίας

Μέτρηση Υγρασίας

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Ανίχνευση GMO

Ανίχνευση GMO

Πρότυπα Αναλύσεων

Πρότυπα Αναλύσεων

Υγρασιόμετρα Περιβάλλοντος

Υγρασιόμετρα Περιβάλλοντος

Υγρασιόμετρα τελευταίας τεχνολογίας, για την αποτελεσματική μέτρηση υγρασίας στο κλίμα και το περιβάλλον.

Υγρασιόμετρα


humimeter RH1 relative humidity meter
RH1 relative humidity meter

humimeter RH1 relative humidity meter with datalog. Hygrometer for humidity in climate and environment applications. A new and revolutionary powerful portable measuring instrument series for measuring using innovative sensor technology. Optional: PC-interface, software and printer.humimeter RH2 Climate Precision Moisture Analyzer
humimeter RH2

humimeter RH2 Climate Precision Moisture Analyzer with Datalog Precise climate moisture analyzer with data log for laboratory, synthetic granules, climate and environment applications. A new and revolutionary powerful portable measuring instrument series for measuring using innovative sensor technology.Moisture and temperature transmitter
Moisture and temperature transmitter

Moisture and temperature transmitter. Humidity tramsitter for laboratory- and climate control, drying, wood processing industry, food industry, humidity in constuctions, agriculture, printing and paper industry, animal feed industry, biotechnology an pharmaceutical industry. quick - strong - long-term stable.
Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για περισσότερες πληροφορίες.

Novacel Hellas

Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

© 2016 - Novacel Hellas ΕΠΕ

Εξυπηρέτηση Πελατών: 22990 61000 | E-mail: info@novacel.gr | Τ.Κ. 19 010 - Καλύβια Θορικού, Αττική

Με σεβασμό προς το περιβάλλον