Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

ECO
Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Μέτρηση Υγρασίας

Μέτρηση Υγρασίας

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Ανίχνευση GMO

Ανίχνευση GMO

Πρότυπα Αναλύσεων

Πρότυπα Αναλύσεων

Υγρασιόμετρα για Υλικά (Δέρμα κ.α.)

Υγρασιόμετρα για Υλικά (Δέρμα κ.α.)

Υγρασιόμετρα για τη μέτρηση υγρασίας σε υλικά όπως Πλαστικά, Υφάσματα, Πολτός, Δέρμα κλπ.

Μετρητές Υγρασίας


LabDry-Automatic System®
LabDry-Automatic System

LabDry-Automatic System for the determination of water contents. Simplifies the moisture measurement of extremely wet wood chips using an intelligent software solution.humimeter® LM6 Leather moisture meter
humimeter LM6 Leather moisture meter

humimeter LM6 Moisture meter for leather. A new and revolutionary powerful portable measuring instrument series for a quick determination of the water content using innovative sensor technology.humimeter® LM5 Leather moisture meter
LM5 Leather moisture meter

Leather-moisture-meter for the leather industry. Small, handy, accurate, in-situ application possible wherever needed. Quick, cost saving and highly accurate moisture measurement using a non-destructive method.
humimeter® UNIVERSAL material moisture meter
UNIVERSAL material moisture meter

Universal material moisture meter, for special materials.humimeter® SLW
FS-180 HT

humimeter SLW, Moisture meter for the determination of water content of textiles, natural materials, synthetics and yarn.humimeter® FS4.1 Clearing sludge moisture meter
FS4.1 Clearing sludge moisture meter

humimeter FS4.1 clearing sludge moisture meter. Revolutionary moisture meter to determine the moisture content of part dried and full dried sewage sludge-granulate. A new powerful portable measuring instrument series for measuring using innovative sensor technology.humimeter® FS4.2
humimeter FS4.2

humimeter FS4.2 Universal material moisture meter with customer-calibration function. Universal material moisture meter with customer-calibration function for granulate and powder with selected sample quantity and sample temperature measurement.Moisture meter and analysis scale G_100
Moisture meter and analysis scale

Moisture meter and analysis scale G_100, measuring/weighing range 100 gram, 0,001 gram; for small and unknown resp. fluid, pasty material that can´t be calibrated at humimeter devices. Preliminary inspection of samples and measuring guidance for a product.Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για περισσότερες πληροφορίες.

Novacel Hellas

Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

© 2016 - Novacel Hellas ΕΠΕ

Εξυπηρέτηση Πελατών: 22990 61000 | E-mail: info@novacel.gr | Τ.Κ. 19 010 - Καλύβια Θορικού, Αττική

Με σεβασμό προς το περιβάλλον