Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

ECO
Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Ανίχνευση Αλλεργ/νων

Μέτρηση Υγρασίας

Μέτρηση Υγρασίας

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Μικροβιολογ. Έλεγχος

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Έλεγχος Νερού / Υπολείμματα

Ανίχνευση GMO

Ανίχνευση GMO

Πρότυπα Αναλύσεων

Πρότυπα Αναλύσεων

Γρήγορα Test ELISA / STRIP

Γρήγορα Test ELISA / STRIP

Τεστ STRIP AgraStrip®
ΠροϊόνΌρια ΠοσοτικοποίησηςΌριο Ανίχνευσης# Τεστ
AgraStrip® Αφλατοξίνη-20 ppb24
AgraStrip® Αφλατοξίνη-10 ppb24
AgraStrip® Αφλατοξίνη-4 ppb24
AgraStrip® Αφλατοξίνη5 - 100 ppb-24
AgraStrip® Αφλατοξίνη M1100 - 600 ppb-24
AgraStrip® Φουμονισίνη250 - 5000 ppb-24
AgraStrip® DON250 - 5000 ppb-24
Τεστ ELISA AgraQuant®
ΠροϊόνΌρια ΠοσοτικοποίησηςΌριο Ανίχνευσης# Τεστ
AgraQuant® Αφλατοξίνη4 - 40 ppb3 ppb96
AgraQuant® Αφλατοξίνη4 - 40 ppb3 ppb48
AgraQuant® Αφλατοξίνη1 - 20 ppb1 ppb96
AgraQuant® Αφλατοξίνη1 - 20 ppb1 ppb48
AgraQuant® Ωχρατοξίνη2 - 40 ppb1,9 ppb96
AgraQuant® Ωχρατοξίνη2 - 40 ppb1,9 ppb48
AgraQuant® Φουμονισίνη250 - 5000 ppb200 ppb96
AgraQuant® Φουμονισίνη250 - 5000 ppb200 ppb48
AgraQuant® Δεοξυνιβαλενόλη250 - 5000 ppb200 ppb96
AgraQuant® Δεοξυνιβαλενόλη250 - 5000 ppb200 ppb48
AgraQuant® Ζεαραλενόνη25 - 1000 ppb20 ppb96
AgraQuant® Ζεαραλενόνη25 - 1000 ppb20 ppb48
AgraQuant® Τ-2 Τοξίνη75 - 500 ppb35 ppb96
AgraQuant® Τ-2 Τοξίνη75 - 500 ppb35 ppb48
AgraQuant® Αφλατοξίνη Μ10,025 - 0,5 ppb0,018 ppb96
AgraQuant® Αφλατοξίνη Μ10,1 - 2 ppb0,089 ppb96
AgraQuant® Αφλατοξίνη Β12 - 50 ppb2 ppb96
AgraQuant® Αφλατοξίνη Β12 - 50 ppb2 ppb48
FluoroQuant® Fluorometry
ΠροϊόνVersion# Τεστ
FluoroQuant® Afla-48
FluoroQuant® Afla Plusacetonitrile25
FluoroQuant® Afla Plusmethanol25
FluoroQuant® Afla IACUS Domestic Version25
FluoroQuant® Afla IACInternational Version25
FluoroQuant® Afla IACIn Peanuts, 70/30 Methanol/Water25

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για περισσότερες πληροφορίες.

Novacel Hellas

Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

© 2016 - Novacel Hellas ΕΠΕ

Εξυπηρέτηση Πελατών: 22990 61000 | E-mail: info@novacel.gr | Τ.Κ. 19 010 - Καλύβια Θορικού, Αττική

Με σεβασμό προς το περιβάλλον