Πρότυπα - Αλκαλοειδή

Αλκαλοειδή

Διαθέτουμε την πιό ολοκληρωμένη γκάμα σε Πρότυπα (Standards) στην Ελλάδα, στο χώρο της Ανίχνευσης Μυκοτοξινών. Επιλέξτε μία από τις παραπάνω κατηγορίες Προτύπων και συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε το Πρότυπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Ergot Alkaloids

Component Conc.*

[µg/mL]

Solvent Amount Cat. No.
Dihydroergocristine (on request) 100 dried down 0.5 mg LMY-085-5ML
Ergocornine 100 dried down 0.5 mg 002064
Ergocorninine 25 dried down 0.125 mg 002072
Ergocristine 100 dried down 0.5 mg 002065
Ergocristinine 25 dried down 0.125 mg 002073
Ergocryptine 100 dried down 0.5 mg 002066
Ergocryptinine 25 dried down 0.125 mg 002074
Ergometrine 100 dried down 0.5 mg 002067
Ergometrinine 25 dried down 0.125 mg LMY-090-5ML
Ergosine 100 dried down 0.5 mg 002068
Ergosinine 25 dried down 0.125 mg LMY-089-5ML
Ergotamine 100 dried down 0.5 mg 002069
Ergotaminine 25 dried down 0.125 mg 002075
* after reconstitution in 5 mL of solvent

Alkaloids

Component Conc. Solvent Amount Cat. No.
Atropine (on request) 100 dried down 1 mL ALK-001-1ML
Hyoscyamine (on request) 100 dried down 1 mL ALK-004-1ML
Scopolamine (on request) 100 dried down 1 mL ALK-003-1ML

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@geasolutions.gr) για περισσότερες πληροφορίες.