Πρότυπα - Ισότοπα (για LCMS/MS)

Ισότοπα (για LCMS/MS)

Διαθέτουμε την πιό ολοκληρωμένη γκάμα σε Πρότυπα (Standards) στην Ελλάδα, στο χώρο της Ανίχνευσης Μυκοτοξινών. Επιλέξτε μία από τις παραπάνω κατηγορίες Προτύπων και συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε το Πρότυπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Stable Isotope Labeled Calibrants

Component Conc. Solvent Amount Cat. No.
U-[13C17]-3-Acetyl-Deoxynivalenol 25 acetonitrile 1.2 mL ILM006
U-[13C17]-15-Acetyl-Deoxynivalenol 10 acetonitrile 1.2 mL ILM029
U-[13C17]-Aflatoxin B1 0.5 acetonitrile 1.2 mL ILM010
U-[13C17]-Aflatoxin B2 0.5 acetonitrile 1.2 mL ILM011
U-[13C17]-Aflatoxin G1 0.5 acetonitrile 1.2 mL ILM012
U-[13C17]-Aflatoxin G2 0.5 acetonitrile 1.2 mL ILM013
U-[13C17]-Aflatoxin M1 0.5 acetonitrile 1.2 mL ILM-021-1.2ML
U-[13C19]-Diacetoxyscirpenol 25 acetonitrile 1.2 mL ILM-020-1.2ML
U-[13C13]-Citrinin 10 acetonitrile 1.2 mL ILM026-1.2ML
U-[13C20]-Cyclopiazonic acid (on request) 10 acetonitrile 1.2 mL ILM027-1.2ML
U-[13C15]-Deoxynivalenol 25 acetonitrile 1.2 mL 002005
U-[13C21]-Deoxynivalenol-3-Glucoside 10 acetonitrile 1.2 mL ILM028
U-[13C34]-Fumonisin B1 25 acetonitrile/water 1.2 mL ILM003
U-[13C34]-Fumonisin B2 10 acetonitrile/water 1.2 mL ILM004
U-[13C34]-Fumonisin B3 10 acetonitrile/water 1.2 mL ILM005
U-[13C22]-HT-2 Toxin 25 acetonitrile 1.2 mL ILM008
U-[13C20]-Ochratoxin A 10 acetonitrile 1.2 mL ILM007
U-[13C7]-Patulin 25 acetonitrile 1.2 mL ILM-015-1.2ML
U-[13C17]-Mycophenolic acid (on request) 100 acetonitrile 1.2 mL ILM014
U-[13C15]-Nivalenol 25 acetonitrile 1.2 mL ILM-019-1.2ML
U-[13C18]-Sterigmatocystin 25 acetonitrile 1.2 mL ILM-017-1.2ML
U-[13C24]-T-2 Toxin 25 acetonitrile 1.2 mL 002044
U-[13C18]-Zearalenone 25 acetonitrile 1.2 mL ILM009

Stable Isotope Labeled Calibrant Mixtures

Component Conc.

[µg/mL]

Solvent Amount Cat. No.
MIX 10 (13C Fusarium Toxins) (on request) U-[13C15]-DON, U-[13C22]-HT-2,

U-[13C24]-T-2, U-[13C18]-Zearalenone

10 (DON & HT-2)

1 (T-2)

3 (Zearalenone)

 

acetonitrile

 

1.2 mL

 

ILM025-1.2ML

MIX 11 (13C Aflatoxins)
U-[13C17]-Aflatoxin B1, U-[ 13C17]-Aflatoxin B2
U-[13C17]-Aflatoxin G1, U-[ 13C17]-Aflatoxin G2
0.5 each acetonitrile/water 1.2 mL ILM024-1.2ML
MIX 12 (13C Fumonisins)> 5 each acetonitrile/water 1.2 mL ILM023-1.2ML

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@geasolutions.gr) για περισσότερες πληροφορίες.