Πρότυπα - Μείγματα

Μείγματα

Διαθέτουμε την πιό ολοκληρωμένη γκάμα σε Πρότυπα (Standards) στην Ελλάδα, στο χώρο της Ανίχνευσης Μυκοτοξινών. Επιλέξτε μία από τις παραπάνω κατηγορίες Προτύπων και συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε το Πρότυπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Mycotoxin Calibrant Mixtures

Component Conc.

[µg/mL]

Solvent Amount Cat. No.
MIX 1 (Aflatoxins)

Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2

2 (AFB1 & AFG1)

0.5 (AFB2 & AFG2)

acetonitrile 5 mL

1 mL

002021

S02021

MIX 2 (B-Trichothecenes)
DON, NIV, 3-AcDON, 15-AcDON
100 each acetonitrile 5 mL

1 mL

002016

S02016

MIX 3 (Fumonisins)
FB1 & FB2
50 each acetonitrile/water 5 mL

1 mL

002006

S02006

MIX 4 (A+B-Trichothecenes & Zearalenone)
3-AcDON, DON, NIV, FusX,HT-2, T-2, DAS, Zearalenone
10 each acetonitrile 5 mL

1 mL

002002

S02002

MIX 5 (Aflatoxins)
Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
0.25 each acetonitrile 6 mL

1 mL

002022

S02022

MIX 8 (Fusarium Toxins) (on request)
DON, HT-2, T-2, Zearalenone
100 (DON & HT-2)

10 (T-2)
30 (Zearalenone)

acetonitrile 5 mL LMY-093-5ML
MIX 9 (Aflatoxins)

Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2

1 each acetonitrile 5 mL LMY-092-5ML

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@geasolutions.gr) για περισσότερες πληροφορίες.