Πρότυπα - Επιμολυσμένα Πρ.

Επιμολυσμένα Προϊόντα Αναφοράς

Διαθέτουμε την πιό ολοκληρωμένη γκάμα σε Πρότυπα (Standards) στην Ελλάδα, στο χώρο της Ανίχνευσης Μυκοτοξινών. Επιλέξτε μία από τις παραπάνω κατηγορίες Προτύπων και συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε το Πρότυπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Quality Control Materials

These products represent naturally contaminated materials and have a limited supply.

The exact concentration of the respective mycotoxins is stated on the certificate of analysis.

Mycotoxins

Material Amount Item No.
Wheat, blank 100 g QCM0W0
Aflatoxins in Corn, low level 100 g QCM1C1
Aflatoxins in Corn, mid level 100 g QCM1C2
Deoxynivalenol in Corn, low level 100 g QCM2C1
Deoxynivalenol in Corn, mid level 100 g QCM2C2
Deoxynivalenol in Corn, high level 100 g QCM2C3
Deoxynivalenol in Wheat, low level 100 g QCM2W1
Deoxynivalenol in Wheat, mid level 100 g QCM2W2
Deoxynivalenol in Barley, high level 100 g QCM2B3
Fumonisins in Corn, low level 100 g QCM3C1
Fumonisins in Corn, mid level 100 g QCM3C2
Fumonisins in Corn, high level 100 g QCM3C3
Zearalenone in Corn, low level 100 g QCM6C1
Zearalenone in Corn, mid level 100 g QCM6C2
Zearalenone in Corn, high level 100 g QCM6C3
Multitoxin (DON, Fumonisin, Zearalenone) in Corn 100 g QCM7C1

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@geasolutions.gr) για περισσότερες πληροφορίες.