Πρότυπα - Στερεά

Στερεά Πρότυπα

Διαθέτουμε την πιό ολοκληρωμένη γκάμα σε Πρότυπα (Standards) στην Ελλάδα, στο χώρο της Ανίχνευσης Μυκοτοξινών. Επιλέξτε μία από τις παραπάνω κατηγορίες Προτύπων και συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε το Πρότυπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Solid Mycotoxin Standards

Component Purity* [%] Amount Cat. No.  
15-Acetyldeoxynivalenol 98.8 ± 1.2 5 mg 001006
15-Acetyldeoxynivalenol 98.8 ± 1.2 10 mg 001106
3-Acetyldeoxynivalenol 99.4 ± 0.6 5 mg 001003
3-Acetyldeoxynivalenol 99.4 ± 0.6 10 mg 001103
Aflatoxin B1 99.5 ± 0.5 5 mg 001012
Aflatoxin B2 99.7 ± 0.3 5 mg 001013
Aflatoxin G1 98.0 ± 2.0 5 mg 001014
Aflatoxin G2 97.1 ± 2.9 5 mg 001015
Deoxynivalenol 99.4 ± 0.6 5 mg 001001
Deoxynivalenol 99.4 ± 0.6 10 mg 001101
Fumonisin B1 97.6 ± 2.4 5 mg 001007
Fumonisin B1 97.6 ± 2.4 10 mg 001107
Fusarenon X 99.4 ± 0.6 5 mg 001004
Fusarenon X 99.4 ± 0.6 10 mg 001104
Neosolaniol 99.4 ± 0.6 5 mg 001010
Neosolaniol 99.4 ± 0.6 10 mg 001110
Nivalenol hydrate 98.6 ± 1.4 5 mg 001005
Nivalenol hydrate 98.6 ± 1.4 10 mg 001105
Ochratoxin A 99.5 ± 0.5 5 mg 001008
Ochratoxin A 99.5 ± 0.5 10 mg 001108
Patulin 99.7 ± 0.3 5 mg 001016
Sterigmatocystin 99.7 ± 0.3 5 mg 001017
T-2 Toxin 99.7 ± 0.3 5 mg 001011
T-2 Toxin 99.7 ± 0.3 10 mg 001111
Zearalenone 99.4 ± 0.6 5 mg 001009
Zearalenone 99.4 ± 0.6 10 mg 001109

*Purity will slightly differ from lot to lot

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@geasolutions.gr) για περισσότερες πληροφορίες.