Μικροβιολογικός Έλεγχος

Μικροβιολογικός Έλεγχος

Η σύγχρονη βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, συνειδητοποιεί συνεχώς την υψηλή σημασία της παρακολούθησης της μικροβιολογικής περιβαλλοντικής υγιεινής (ως τμήμα των καλών πρακτικών της διαδικασίας παραγωγής στην βιομηχανία τροφίμων).

Παράλληλα, η ανάγκη για οικονομικέςεύχρηστεςταχύτατες και ακριβείς μεθόδους ελέγχου δειγμάτων από το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.

Η Microgen, εργαζόμενη διαρκώς στον τομέα αυτό, καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων, εξελίσσοντας νέα και πιστοποιημένα προϊόντα για τη διεξαγωγή μικροβιολογικών ελέγχων, όπως τα:

  • Path Chek Hygiene Pathogen Systems για ανίχνευση παθογόνων Μικροοργανισμών
  • Path Chek Hygiene Protein Systems για την ανίχνευση υπολειμμάτων Πρωτεϊνών

σε επιφάνειες όπως τραπέζια, πάγκοι και εξοπλισμούς στο χώρο εργασίας.

 

Επιλέξτε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα προϊόντα και τον εξοπλισμό που παρέχουμε.