Έλεγχος Επιφανειών για Παθογόνα

Path-Chek Hygiene Pathogen Systems

Γρήγορο τεστ για την εξακρίβωση παθογόνων μικροοργανισμών σε επιφάνειες και εξοπλισμούς. Υψηλά επίπεδα ευαισθησίας (<1 cfu ανά 10cm2) και ακρίβειας:

  • σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 18593:2004(e)
  • σύμφωνα με τις προδιαγραφές των μεθόδων ελέγχου usda/fsis και us fda
  • τα swabs, με την προϋγρανσή τους, μεγιστοποιούν το ποσοστό ανάκτησης από υγρές και ξηρές επιφάνειες, εξουδετερώνουν υπολείμματα απορρυπαντικών και απολυμαντικών προϊόντων και διατηρούν τους μικροοργανισμούς
  • ειδικό υγρό ανίχνευσης παθογόνων διαθέσιμο για Listeria, Coliforms και Salmonella
  • απλό και εύκολο στη χρήση
  • δεν απαιτείται μεταφορά της συσκευής επώασης στο χώρο παραγωγής

Ενδεικτικά Αποτελέσματα Test

Coliform

Positive / Negative

Salmonella

Positive / Negative

Listeria

Positive / Negative

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@foodsafety.gr) για περισσότερες πληροφορίες.