Πρότυπα pH

pH Standards

pH Calibration Standards for Wet Chemistry

PH-1.68 pH 1.68 Standard 250 mL
PH-1.68-5 pH 1.68 Standard 500 mL
PH-1.68-1L pH 1.68 Standard 1 L
PH-1.68-4L pH 1.68 Standard 4 L
PH-1.68-10L pH 1.68 Standard 10L
PHBLUE-10 pH 10 Blue Standard 250 mL
PHBLUE-10-5 pH 10 Blue Standard 500 mL
PHBLUE-10-1L pH 10 Blue Standard 1 L
PHBLUE-10-4L pH 10 Blue Standard 4 L
PHBLUE-10-10L pH 10 Blue Standard 10L
PH-10 pH 10 Standard 250 mL
PH-10-5 pH 10 Standard 500 mL
PH-10-1L pH 10 Standard 1 L
PH-10-4L pH 10 Standard 4 L
PH-10-10L pH 10 Standard 10L
PH-11 pH 11 Standard 250 mL
PH-11-5 pH 11 Standard 500 mL
PH-11-1L pH 11 Standard 1 L
PH-11-4L pH 11 Standard 4 L
PH-11-10L pH 11 Standard 10L
PH-12 pH 12 Standard 250 mL
PH-12-5 pH 12 Standard 500 mL
PH-12-1L pH 12 Standard 1 L
PH-12-4L pH 12 Standard 4 L
PH-12-10L pH 12 Standard 10L
PH-2 pH 2 Standard 250 mL
PH-2-10L pH 2 Standard 10L
PH-2-4L pH 2 Standard 4 L
PH-2-1L pH 2 Standard 1 L
PH-2-5 pH 2 Standard 500 mL
PH-3 pH 3 Standard 250 mL
PH-3-5 pH 3 Standard 500 mL
PH-3-1L pH 3 Standard 1 L
PH-3-4L pH 3 Standard 4 L
PH-3-10L pH 3 Standard 10L
PHRED-4 pH 4 Red Standard 250 mL
PHRED-4-5 pH 4 Red Standard 500 mL
PHRED-4-1L pH 4 Red Standard 1 L
PHRED-4-4L pH 4 Red Standard 4 L
PHRED-4-10L pH 4 Red Standard 10L
PH-4 pH 4 Standard 250 mL
PH-4-5 pH 4 Standard 500 mL
PH-4-1L pH 4 Standard 1 L
PH-4-4L pH 4 Standard 4 L
PH-4-10L pH 4 Standard 10L
PH-5-4L pH 5 Standard 4 L
PH-5-1L pH 5 Standard 1 L
PH-5-5 pH 5 Standard 500 mL
PH-5 pH 5 Standard 250 mL
PH-5-10L pH 5 Standard 10L
PH-6-5 pH 6 Standard 500 mL
PH-6-1L pH 6 Standard 1 L
PH-6-4L pH 6 Standard 4 L
PH-6-10L pH 6 Standard 10L
PH-6 pH 6 Standard 250 mL
PH-7 pH 7 Standard 250 mL
PH-7-5 pH 7 Standard 500 mL
PH-7-1L pH 7 Standard 1 L
PH-7-4L pH 7 Standard 4 L
PH-7-10L pH 7 Standard 10L
PHYELLOW-7 pH 7 Yellow Standard 250 mL
PHYELLOW-7-5 pH 7 Yellow Standard 500 mL
PHYELLOW-7-1L pH 7 Yellow Standard 1 L
PHYELLOW-7-4L pH 7 Yellow Standard 4 L
PHYELLOW-7-10L pH 7 Yellow Standard 10L
PH-8 pH 8 Standard 250 mL
PH-8-5 pH 8 Standard 500 mL
PH-8-1L pH 8 Standard 1 L
PH-8-4L pH 8 Standard 4 L
PH-8-10L pH 8 Standard 10L
PH-9-10L pH 9 Standard 10L
PH-9-4L pH 9 Standard 4 L
PH-9-1L pH 9 Standard 1 L
PH-9-5 pH 9 Standard 500 mL
PH-9 pH 9 Standard 250 mL

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@foodsafety.gr) για λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα που διαθέτουμε.