Έλεγχος Καθαριότητας Επιφανειών

Path-Chek Hygiene Protein Systems

Ένα Γρήγορο Τεστ (Rapid Test) για την ανίχνευση υπολειμμάτων πρωτεϊνών σε επιφάνειες και εξοπλισμούς.

  • Αποτελέσματα εντός 5 δευτερολέπτων
  • Δεν χρειάζεται εργαστηριακός εξοπλισμός
  • Απαιτεί ελάχιστη εκπαίδευση
  • Χωρίς επικίνδυνα κατάλοιπα
  • Οικονομικό – 2 τεστ ανά swab

Για να θεωρηθεί καθαρή μια επιφάνεια παραγωγής τροφίμων, οφείλουν να απουσιάζουν παντελώς υπολείμματα πρωτεϊνών τροφίμων. Ο έλεγχος για την απουσία τους με την επιβολή διαδικασιών απολύμανσης και καθαρισμού, εγγυάται ταυτόχρονα και την απουσία βακτηρίων.

Όριο ανίχνευσης: 0.02 mg πρωτεΐνης

Οι παραδοσιακές μέθοδοι για τους ελέγχους υγιεινής, με μετρήσεις βακτηρίων σε άγαρ ή συστήματα ATP, απαιτούσαν εκπαίδευση, εξοπλισμό ή πρόσβαση σε εργαστήριο. Το Path-Chek Hygiene Protein βασίζεται στην ανίχνευση αόρατων υπολειμμάτων τροφών σε επιφάνειες, όταν οι διαδικασίες απολύμανσης και καθαρισμού δεν είναι αποτελεσματικές ή δεν έγιναν σωστά. Το τεστ παρέχει άμεσα αποτελέσματα χωρίς τη χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού ή εκκόλαψης / καλλιέργειας. Η ανίχνευση υπολειμμάτων τροφών από το τεστ, αποτελεί δείκτη της πιθανής ύπαρξης βακτηρίων στην επιφάνεια, τα οποία στη συνέχεια ανιχνεύονται με περαιτέρω εξειδικευμένα τεστ.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@foodsafety.gr) για περισσότερες πληροφορίες.