Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Ανίχνευση Μυκοτοξινών

Σε συνεργασία με τον οίκο ROMER LABS προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα για την ανάλυση και ταυτοποίηση των Μυκοτοξινών.

Πολλά είδη μυκήτων παράγουν ένα μεγάλο αριθμό από διάφορες τοξίνες (μυκοτοξίνες). Η παρουσία των μυκοτοξινών στα τρόφιμα ή στις ζωοτροφές αποτελεί ένα πολύ σοβαρό θέμα ως προς την ασφαλεία κατανάλωσης αυτών.

Γενικότερα αυξημένα ποσοστά μυκοτοξινών προκαλούν μεταλλάξεις, τερατογενέσεις με επιδράσεις όπως δερματικές, ανοσολογικές, νευροτοξικές που είναι δυνατόν να οδηγήσουν και στο θάνατο. Ανάλογα με το ποσοστό παρουσίας τους οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να είναι χρόνιες ή οξείες.

Οι μυκοτοξίνες κατά κανόνα αντέχουν στις διάφορες επεξεργασίες των τροφίμων (θερμικές κ.α.). Άρα δεν καταστρέφονται και μπορούν να εντοπιστούν και στα τελικά- επεξεργασμένα προϊόντα. Ο ενδεδειγμένος τρόπος ελέγχου του προβλήματος της παρουσίας μυκοτοξινών είναι η ταυτοποίησή τους με τις παραπάνω αναλυτικές μεθόδους.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@geasolutions.gr) για περισσότερες πληροφορίες.