Γρήγορα Test ELISA / STRIP

Τεστ STRIP AgraStrip®

Προϊόν Όρια Ποσοτικοποίησης Όριο Ανίχνευσης # Τεστ
AgraStrip® Αφλατοξίνη 20 ppb 24
AgraStrip® Αφλατοξίνη 10 ppb 24
AgraStrip® Αφλατοξίνη 4 ppb 24
AgraStrip® Αφλατοξίνη 5 – 100 ppb 24
AgraStrip® Αφλατοξίνη M1 100 – 600 ppb 24
AgraStrip® Φουμονισίνη 250 – 5000 ppb 24
AgraStrip® DON 250 – 5000 ppb 24

Τεστ ELISA AgraQuant®

Προϊόν Όρια Ποσοτικοποίησης Όριο Ανίχνευσης # Τεστ
AgraQuant® Αφλατοξίνη 4 – 40 ppb 3 ppb 96
AgraQuant® Αφλατοξίνη 4 – 40 ppb 3 ppb 48
AgraQuant® Αφλατοξίνη 1 – 20 ppb 1 ppb 96
AgraQuant® Αφλατοξίνη 1 – 20 ppb 1 ppb 48
AgraQuant® Ωχρατοξίνη 2 – 40 ppb 1,9 ppb 96
AgraQuant® Ωχρατοξίνη 2 – 40 ppb 1,9 ppb 48
AgraQuant® Φουμονισίνη 250 – 5000 ppb 200 ppb 96
AgraQuant® Φουμονισίνη 250 – 5000 ppb 200 ppb 48
AgraQuant® Δεοξυνιβαλενόλη 250 – 5000 ppb 200 ppb 96
AgraQuant® Δεοξυνιβαλενόλη 250 – 5000 ppb 200 ppb 48
AgraQuant® Ζεαραλενόνη 25 – 1000 ppb 20 ppb 96
AgraQuant® Ζεαραλενόνη 25 – 1000 ppb 20 ppb 48
AgraQuant® Τ-2 Τοξίνη 75 – 500 ppb 35 ppb 96
AgraQuant® Τ-2 Τοξίνη 75 – 500 ppb 35 ppb 48
AgraQuant® Αφλατοξίνη Μ1 0,025 – 0,5 ppb 0,018 ppb 96
AgraQuant® Αφλατοξίνη Μ1 0,1 – 2 ppb 0,089 ppb 96
AgraQuant® Αφλατοξίνη Β1 2 – 50 ppb 2 ppb 96
AgraQuant® Αφλατοξίνη Β1 2 – 50 ppb 2 ppb 48

FluoroQuant® Fluorometry

Προϊόν Version # Τεστ
FluoroQuant® Afla 48
FluoroQuant® Afla Plus acetonitrile 25
FluoroQuant® Afla Plus methanol 25
FluoroQuant® Afla IAC US Domestic Version 25
FluoroQuant® Afla IAC International Version 25
FluoroQuant® Afla IAC In Peanuts, 70/30 Methanol/Water 25

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@foodsafety.gr) για περισσότερες πληροφορίες.