Πρότυπα - Διαλύματα

Διαλύματα

Διαθέτουμε την πιό ολοκληρωμένη γκάμα σε Πρότυπα (Standards) στην Ελλάδα, στο χώρο της Ανίχνευσης Μυκοτοξινών. Επιλέξτε μία από τις παραπάνω κατηγορίες Προτύπων και συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε το Πρότυπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Διαθέτουμε την πιό ολοκληρωμένη γκάμα σε Πρότυπα (Standards) στην Ελλάδα, στο χώρο της Ανίχνευσης Μυκοτοξινών. Επιλέξτε μία από τις παραπάνω κατηγορίες Προτύπων και συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε το Πρότυπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Component Conc. Solvent Amount

Cat. No.

15-Acetoxyscirpenol (on request) 50 acetonitrile 1 mL LMY-088-1ML
15-Acetyl-Deoxynivalenol (15-AcDON) 100 acetonitrile 5 mL 002014
15-Acetyl-Deoxynivalenol (15-AcDON) 100 acetonitrile 1 mL S02014
3-Acetyl-Deoxynivalenol (3-AcDON) 100 acetonitrile 5 mL 002012
3-Acetyl-Deoxynivalenol (3-AcDON) 100 acetonitrile 1 mL S02012
Aflatoxin B1 (AFB1) 2 acetonitrile 5 mL 002017
Aflatoxin B1 (AFB1) 2 acetonitrile 1 mL S02017
Aflatoxin B2 (AFB2) 0.5 acetonitrile 5 mL 002018
Aflatoxin B2 (AFB2) 0.5 acetonitrile 1 mL S02018
Aflatoxin G1 (AFG1) 2 acetonitrile 5 mL 002019
Aflatoxin G1 (AFG1) 2 acetonitrile 1 mL S02019
Aflatoxin G2 (AFG2) 0.5 acetonitrile 5 mL 002020
Aflatoxin G2 (AFG2) 0.5 acetonitrile 1 mL S02020
Aflatoxin M1 0.5 acetonitrile 5 mL 002030
Aflatoxin M1 0.5 acetonitrile 1 mL S02030
Alpha-Zearalanol (Zeranol) 10 acetonitrile 1 mL S02054
Alpha-Zearalenol 10 acetonitrile 1 mL S02042
Alternariol 100 dried down 1 mL S02076
Alternariolmethylether 100 dried down 1 mL S02077
Altenuene 10 acetonitrile 1 mL S02096
Altertoxin I 10 acetonitrile 1 mL S02097
Beauvericin 100 dried down 1 mL LMY-056-1ML
Beta-Zearalanol (Taleranol) 10 acetonitrile 1 mL S02055
Beta-Zearalenol 10 acetonitrile 1 mL S02043
Cyclopiazonic Acid (on request) 100 acetonitrile 1 mL LMY-095-1ML
Citrinin 100 acetonitrile 1 mL S02063
Deepoxy-deoxynivalenol 50 acetonitrile 5 mL 002033
Deepoxy-deoxynivalenol 50 acetonitrile 1 mL S02033
Deoxynivalenol (DON) 100 acetonitrile 5 mL 002009
Deoxynivalenol (DON) 100 acetonitrile 1 mL S02009
Deoxynivalenol-3-glucoside 50 acetonitrile 1 mL S02046
Diacetoxyscirpenol (DAS) 100 acetonitrile 5 mL 002037
Diacetoxyscirpenol (DAS) 100 acetonitrile 1 mL S02037
Fumonisin B1 (FB1) 50 acetonitrile/water 5 mL 002003
Fumonisin B1 (FB1) 50 acetonitrile/water 1 mL S02003
Fumonisin B1, hydrolyzed (HFB1) (on request) 25 acetonitrile/water 1 mL LMY-087-1ML
Fumonisin B2 (FB2) 50 acetonitrile/water 5 mL 002004
Fumonisin B2 (FB2) 50 acetonitrile/water 1 mL S02004
Fumonisin B3 (FB3) 50 acetonitrile/water 1 mL S02007
Fusarenon X (FusX) 100 acetonitrile 5 mL 002010
Fusarenon X (FusX) 100 acetonitrile 1 mL S02010
HT-2 Toxin (HT-2) 100 acetonitrile 5 mL 002036
HT-2 Toxin (HT-2) 100 acetonitrile 1 mL S02036
Moniliformin (MON) 100 acetonitrile/water 1 mL S02058
Mycophenolic acid (on request) 100 acetonitrile 1 mL S02049
Neosolaniol (NEO) 100 acetonitrile 5 mL 002001
Neosolaniol (NEO) 100 acetonitrile 1 mL S02001
Nivalenol (NIV) 100 acetonitrile 5 mL 002011
Nivalenol (NIV) 100 acetonitrile 1 mL S02011
Ochratoxin A (OTA) 10 acetonitrile 5 mL 002023
Ochratoxin A (OTA) 10 acetonitrile 1 mL S02023
Ochratoxin B (OTB) 10 acetonitrile 1 mL S02052
Ochratoxin-alpha (OTα) 10 acetonitrile 1 mL S02053
Patulin (PAT) 100 acetonitrile 5 mL 002026
Patulin (PAT) 100 acetonitrile 1 mL S02026

Mycotoxin Calibrant Solutions

Component Conc.

[µg/mL]

Solvent Amount Cat. No.
Secalonic Acid D (on request) 50 chloroform 1.2 mL LMY-091-1.2ML
Sterigmatocystin 50 acetonitrile 5 mL 002051
Sterigmatocystin 50 acetonitrile 1 mL S02051
T-2 Tetraol (on request) 50 acetonitrile 1 mL S02048
T-2 Toxin (T-2) 100 acetonitrile 5 mL 002035
T-2 Toxin (T-2) 100 acetonitrile 1 mL S02035
T-2 Triol 50 acetonitrile 1 mL S02047
Tentoxin 100 dried down 1 mL S02078
Tenuazonic acid 100 dried down 1 mL LMY-080-1ML
Zearalanone (ZAN) 10 acetonitrile 1 mL S02041
Zearalenone 100 acetonitrile 5 mL 002029
Zearalenone 100 acetonitrile 1 mL S02029

 

Reference Materials produced according to ISO Guide 34

Component Conc.

[µg/mL]

Solvent Amount Cat. No.
Deoxynivalenol in acetonitrile 24.74 ± 0.62 acetonitrile 2 mL PRM001
Zearalenone in acetonitrile 10.03 ± 0.38 acetonitrile 2 mL PRM002
Nivalenol in acetonitrile 25.04 ± 0.83 acetonitrile 2 mL PRM003
Ochratoxin A in acetonitrile 10.01 ± 0.25 acetonitrile 2 mL PRM004

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@foodsafety.gr) για περισσότερες πληροφορίες.