Υπολείμματα Φαρμάκων

Contaminants and Medical/Veterinary Drugs

Component Conc. Solvent Amount Cat. No.
Melamine (on request) 100 acetonitrile/water 5 mL CMT001
U-[13C3]-Melamine 100 acetonitrile/water 1.2 mL CMT002
U-[13C17]-Griseofulvin (on request) 25 acetonitrile 1.2 mL ANT-001-1.2ML
Tetracycline (on request) 2.5 dried down 5 x 1 mL ANT-007
U-[13C22 N2]-Tetracycline (on request)15 2.5 dried down 5 x 1 mL ANT-008
U-[13C22 N2]-Oxytetracycline (on request)15 2.5 dried down 5 x 1 mL ANT-010

Κάποιες πληροφορίες δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί σε αυτή τη σελίδα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@foodsafety.gr) για λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (info@foodsafety.gr) για περισσότερες πληροφορίες.